Marienburg 2518

Status på efterforskningen

Dukken skal stadig undersøges nærmere.. Hvem hyrede stevedores guild – som hyrede Savros? Hvem hyrede Toumas til at holde bogen? Hvad står der på de papirer de har taget i Haakens hus?
Og ikke mindst… Hvor er Jaap? Hvor er den røde bog og hvad står der i den?

Comments

Bellum

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.